THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG
BẢN ĐỒ

Xem Địa điểm đã lưu của tôi ở bản đồ lớn hơn
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 25
  • Lượt truy cập: 277093
SẢN PHẨM CHÍNH
CHI TIẾT TIN TỨC

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bền vững

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bền vững

Ngày tạo: 31/05/2013

(Mard-22/5/2013): Để tiếp tục thực hiện có kết quả nhiệm vụ Ban Bí thư giao với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2013 có 9/11 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2014 toàn bộ 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành hình mẫu để nhân dân cả nước học tập nhân rộng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố có xã điểm xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành mô hình nông thôn mới ở xã điểm...
Hiện nay, cả nước có 9/11 xã điểm cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng bình quân từ 2 - 6 tiêu chí/xã so với cuối năm 2011. Đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thấy, còn hai xã có số tiêu chí đạt chuẩn thấp so với yêu cầu; một số tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, văn hóa và môi trường tuy đã đạt chuẩn nhưng chưa thực sự bền vững; tiến độ hoàn thành mô hình nông thôn mới của một số xã bị chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Ban Bí thư giao; công tác chỉ đạo của một số Ban Chỉ đạo các cấp còn chưa sát sao; sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có kết quả nhiệm vụ Ban Bí thư giao với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2013 có 9/11 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2014 toàn bộ 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành hình mẫu để nhân dân cả nước học tập nhân rộng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố có xã điểm xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành mô hình nông thôn mới ở xã điểm, gắn với kế hoạch triển khai Chương trình của địa phương, trong đó xã định rõ nội dung hỗ trợ các xã điểm để hoàn thành mục tiêu Ban Chỉ đạo Trung ương đã đề ra.

Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện có xã điểm phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hoạt động xây dựng nông thôn mới của các xã điểm, gắn với việc đánh giá tác động của 19 tiêu chí nông thôn mới đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân, qua đó rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng ở địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ xã điểm, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bền vững.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các xã đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục có biện pháp giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đã được đầu tư, củng cố, hoàn thiện các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Xã Thanh Chăn (Điện Biên) và Hải Đường (Nam Định) cần tiếp tục vận động sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn, kết hợp lồng ghép các nguồn lực, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn, phát triển bền vững, nhất là các hoạt động về phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế xã nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung ngân sách Trung ương năm 2013 và 2014 để hỗ trợ các xã này hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.
(TTXVN)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN
CTY VINASTAR- STAR CAB CTY VINASTAR -CAMAMI CTY VINASTAR-SIEU KEM CTY VINASTAR - KALIBO CTY VINASTAR - SIEU BO CTY VINASTAR- SIÊU RA HOA CTY VINASTAR - STARIPHOS CTY VINASTAR - MONTAR CTY VINASTAR - STAR HUMIC CTY VINASTAR - METALIX CTY VINASTAR- TAKANA GOLD CTY VINASTAR - SIEU TAO CU KHOAI LANG CTY VINASTAR- 7-6-47 TE CTY VINASTAR - T CTY VINASTAR- BANG DON CTY VINASTAR - SIEU LÂN ĐỎ CTY VINASTAR - PYMOTA CTY VINASTAR - DRACO phân bón hữu cơ Humat 20 siêu to hạt til star
0965078079